บทนำ

บริษัท นำสว่าง จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวและให้คำมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่เราใช้ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองตามกฎหมาย0

ผู้ควบคุม

เมื่อระบุถึง “บริษัท นำสว่าง จำกัด” “เรา” หรือ “พวกเรา” และ “ของเรา” ภายในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นั้นหมายถึง:

Nam Sawang
บริษัท นำสว่าง จำกัด
23 สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเพทมหานคร ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท:TH-662-433-7842

บริษัท นำส่าง จำกัด เป็นผู้ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้

ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ทำการแต่งตั้งผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงคำขอใดๆ ในการใช้สิทธิ์ทางด้านกฎหมายของคุณ โปรดติดต่อแพนกดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป

แพนกดูแลข้อมูลส่วนบุคคล: แผนก ไอที บริษัท นำสว่าง จำกัด ที่อยู่ไปรษณีย์: 23 สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเพทมหานคร ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: +662-433-7842 ที่อยู่อีเมล: enquiry@namsawang.com

หน่วยงานกำกับดูแล

คุณยังมีสิทธิ์ในการร้องเรียนหน่วยงานกำกับดูแลได้ตลอดเวลาตามขอบเขตอำนาจทางกฏหมายของคุณ ซึ่งรายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้ถูกระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ ได้ ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ลบข้อมูลอัตลักษณ์ออกแล้ว (ข้อมูลที่ไม่ได้รับการเปิดเผย)

เราอาจรวบรวม ใช้ จัดเก็บและโยกย้ายข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับคุณที่เราได้จัดกลุ่มไว้ดังนี้:

 • ข้อมูลอัตลักษณ์ รวมถึงชื่อจริง นามสกุลก่อนแต่งงาน นามสกุลปัจจุบัน ชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ สถานภาพ ตำแหน่ง วันเกิด และเพศ
 • ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลด้านเทคนิค รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของเบราว์เซอร์ปลั๊กอินและเวอร์ชั่น ระบบการทำงานและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 • การใช้ข้อมูล รวมถึง [ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา]
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงสิ่งที่คุณชื่นชอบในการรับข่าวสารทางการตลาดจากเราและบุคคลภายนอก รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่คุณชื่นชอบ

เราจะไม่ทำการรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ใดๆ เกี่ยวกับคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อเกี่ยวกับหลักปรัชญา เพศวิถี, รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ พันธุกรรม และข้อมูลทางชีวภาพ) และเราจะไม่รวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและความผิดทางอาญา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเก็บรวบรวมอย่างไร

เราใช้วิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลจากคุณและเกี่ยวกับคุณผ่านทาง:

 • การปฏิสัมพันธ์โดยตรง คุณอาจให้ข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ผ่านการกรอกแบบฟอร์มหรือเขียนโต้ตอบทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่นๆ
 • เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือการปฏิสัมพันธ์ เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การเรียกดู และรูปแบบการใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ผ่านการใช้คุกกี้ ข้อมูลจราจรบนเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน [เราอาจได้รับข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับคุณ หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้คุกกี้ของเรา] โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • หน่วยงานภายนอกเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามรายชื่อด้านล่าง:
  • หน่วยงานที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์:
   • Adobe Analytics ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไอร์แลนด์
   • Content Square ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
  • หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบทางด้านเทคนิค:
   • New Relic ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
  • หน่วยงานที่ให้บริการด้าน:
   • Google Maps ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
   • Baidu Maps ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีน

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้ทำการระบุรายการด้านล่างในรูปแบบตาราง พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราวางแผนในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอ้างอิงตามหลักกฎหมาย และได้ทำการระบุถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามความเหมาะสม

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมากกว่ามูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะของเราในการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มากกว่าหนึ่งมูลเหตุในตารางด้านล่าง:

วัตถุประสงค์/กิจกรรม /แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลของเรา ประเภทข้อมูล / (a) อัตลักษณ์ (b) การติดต่อ (c) การตลาดและการสื่อสาร การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย / (a) การปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณ (b) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย (c) ความจำเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออัพเดทข้อมูลของเรา) ระยะเวลาเก็บรักษา / 12 เดือน

วัตถุประสงค์/กิจกรรม / เพื่อบริหารจัดการและปกป้องธุรกิจของเราและเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ บำรุงรักษาระบบ สนับสนุน รายงาน และจัดเก็บดูแลข้อมูล) ประเภทข้อมูล / (a) อัตลักษณ์ (b) การติดต่อ (c) ด้านเทคนิค การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย /(a) ความจำเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของเรา เงื่อนไขด้านการบริหาร และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และใช้ในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่ม) (b) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ระยะเวลาเก็บรักษา / 12 เดือน

วัตถุประสงค์/กิจกรรม /เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์/บริการ การตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสบการณ์ ประเภทข้อมูล / (a) ด้านเทคนิค (b) การใช้งาน การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย /ความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อกำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราอัพเดทและมีความเกี่ยวข้อง และเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา) ระยะเวลาเก็บรักษา / 25 เดือน

วัตถุประสงค์/กิจกรรม / เพื่อจัดเตรียมการสื่อสารการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเราและผลิตภัณฑ์ A ให้กับคุณ ประเภทข้อมูล / (a) อัตลักษณ์ (b) การติดต่อ (c) การตลาดและการสื่อสาร การประมวลผลที่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย /(a) มีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และขยายธุรกิจของเรา) (b) การยินยอม ระยะเวลาเก็บรักษา / ตามการแจ้งเตือนที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น นอกจากเราจะได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลแล้าว่าเราต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเหตุผลอื่น และเหตุผลนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากคุณประสงค์ที่จะทราบคำอธิบายเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างแนวทางปฏิบัติของวัตถุประสงค์ใหม่กับวัตถุประสงค์เดิม โปรดติดต่อเรา

ในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบและอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราสามารถทำการดำเนินการดังกล่าวได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการรับรู้หรือการได้รับอนุญาต โดยการยินยอมตามกฎหมายข้างต้นที่บังคับใช้หรืออนุญาตด้วยกฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุผลของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมของเรา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย อำนาจควบคุม ภาษี บัญชี หรือข้อกำหนดในการรายงาน เราอาจเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าอาจมีการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกี่ยวกับข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณได้

เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราทำการพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ในประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นผ่านวิธีการอื่นๆ ได้หรือไม่ และรวมถึงกฎหมายที่นำมาปรับใช้ อำนาจควบคุม ภาษี บัญชี หรือข้อกำหนดอื่นๆ

รายละเอียดสำหรับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามลักษณะต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงในตารางด้านบน

การตลาด

คุณสามารถสอบถามเราหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อหยุดการส่งข้อความการตลาดได้ทุกเมื่อผ่านลิงก์ยกเลิกที่อยู่ในข้อความการตลาดที่ส่งถึงคุณ หรือสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา

การยกเลิกการรับข้อความทางการตลาดจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบไว้ให้แก่เรา ตามข้อหนดด้านกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1-4

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามจากหน่วยงานภายในและภายนอกดังต่อไปนี้

เราขอให้หน่วยงานภายนอกเคารพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์เฉพาะในคำสั่งของเราเท่านั้น

การโอนย้ายข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของ บริษัท นำสว่าง จำกัด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายข้อมูลของคุณไปยังพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

[เนื่องจากมีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้นเราจึงต้องทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเพื่อทำการประมวลผล]

โดยเราจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตามมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ด้านล่างอย่างน้อยหนึ่งรายการในทุกครั้งที่เราทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

 • เราจะโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับที่เหมาะสมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการยุโรป:ความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนอกสหภาพยุโรป
 • เราอาจใช้หนังสือสัญญาที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปกับผู้ให้บริการบางราย เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองในรูปแบบเดียวกันกับในยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการยุโรป:แบบสัญญาสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกเขตสัญญา
 • ขณะที่เราใช้บริการผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เราอาจโอนถ่ายข้อมูลไปยังผู้ให้บริการได้ หากผู้ให้บริการอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการโอนข้อมูล (Privacy Shield) ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการยุโรป:ข้อตกลงในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกพิเศษที่เราใช้ขณะทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป

ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การใช้ หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การปรับแปลงข้อมูล หรือการถูกเปิดเผย นอกจากนี้ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จากภายนอกที่ควรทราบข้อมูลดังกล่าว โดยพวกเขาจะสามารถใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามคำสั่งของเราและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับ

เราได้รวบรวมขั้นตอนการรับมือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย โดยเราจะทำการการแจ้งคุณ และดำเนินการทางกฏหมายกับการละเมิดข้อมูลดังกล่าว

คุกกี้และลิงค์ของหน่วยงานภายนอก

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธเบราว์เซอร์คุกกี้ทั้งหมดหรือสำหรับบางประเภท หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์มีการตั้งค่าคุกกี้ หรือต้องใช้คุกกี้ในการเข้าถึง หากคุณปิดหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อาจทำงานผิดปกติได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดอ่าน [ที่นี่]

[เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภายนอก ปลั๊กอิน และแอพพลิเคชั่น การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือเปิดการเชื่อมต่อจะอาจทำให้หน่วยงานภายนอกสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เราไม่ใช่ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายนอกเหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม]

สิทธิตามกฎหมายของคุณ

ในบางกรณี คุณจะมีสิทธิ์ตามที่ระบุด้านล่างภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • การขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “คำขอการเข้าถึงข้อมูล”) ช่วยให้คุณสามารถได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 • การขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเราอาจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณได้มอบให้แก่เรา
 • การขอลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ดำเนินการลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องการใช้งานต่อ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการแจ้งเราให้ดำเนินการลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ใช้สิทธิ์ดำเนินการคัดค้านการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว (กรุณาดูด้านล่าง) อันเนื่องมาจากเราอาจมีการใช้งานข้อมูลของคุณโดยมิชอบตามกฎหมาย หรือที่เราได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอลบของคุณได้ทุกครั้ง อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะทางด้านกฎหมาย ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบในขณะที่คุณส่งคำขอ
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอ้างอิงจากผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของหน่วยงานภายนอก) และที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว เนื่องจากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรงได้อีกด้วย ในบางกรณี เราอาจมีการพิสูจน์ว่าเราบังคับใช้มูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณ ซึ่งได้ละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ
 • การขอจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเราให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวตามแผนดังต่อไปนี้:
  • หากคุณต้องการให้เราแสดงความถูกต้องของข้อมูล
  • ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลโดยมิชอบตามกฎหมาย แต่คุณไม่ประสงค์ให้เราลบข้อมูลดังกล่าว
  • ในกรณีที่คุณต้องการให้เราเก็บข้อมูลของคุณต่อ แม้ว่าเราจะไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากคุณต้องการนำข้อมูลดังกล่าวไปพิสูจน์ ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิ์ในการเรียกร้องทางกฎหมาย
  • คุณได้คัดค้านเราในการใช้งานข้อมูลของคุณ แต่เรายังต้องทำการตรวจสอบว่าเราได้ละเมิดมูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้งานหรือไม่
 • การขอโยกย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคุณหรือหน่วยงานภายนอก เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบโครงสร้าง รูปแบบที่ใช้งานทั่วไป และในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้แก่คุณหรือหน่วยงานภายนอกที่คุณเลือก โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้สามารถใช้ได้กับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณได้ให้ไว้ในเบื้องต้น และมอบความยินยอมแก่เราเพื่อการใช้งานหรือการใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับคุณ
 • ยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลา คุณสามารถยกเลิกความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การยกเลิกจะไม่มีผลกับการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนที่คุณจะยกเลิกความยินยอม หากคุณยกเลิกความยินยอน เราอาจไม่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภทแก่คุณได้ เราจะให้คำแนะนำแก่คุณ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ระหว่างที่คุณยกเลิกความยินยอม

หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

เราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือการดำเนินการทางสิทธิ์อื่นๆ) อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากคำขอของคุณไม่มีมูลความจริง เกิดขึ้นหลายครั้ง หรือมากเกินความจำเป็น หรือเราสามารถปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของคุณในกรณีที่มีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น

สิ่งที่เราอาจต้องการจากคุณ

เราอาจต้องการข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณและเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือการใช้สิทธิ์อื่นๆ) นี่คือมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยกับบุคคลที่ไม่มีสิทธื์ได้รับข้อมูลเหล่านั้น เราอาจติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบกลับถึงคุณ

ระยะเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามดำเนินการตอบกลับทุกคำขอตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายในหนึ่งเดือน บางครั้ง เราอาจใช้ระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอนั้นมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนหลายครั้ง ในกรณีนี้ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบ และรายงานความก้าวหน้ากับคุณเรื่อยๆ

หน้าที่ของคุณในการแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

It is important that the personal data we hold about you is accurate and current. Please keep us informed if your personal data changes during your relationship with us.

นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ควรจะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณมีความเกี่ยวพันกับเรา
หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือการติดต่อสื่อสารกับ บริษัท นำสว่าง จำกัด กรุณาส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาที่:

บริษัท นำสว่าง จำกัด
23 สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเพทมหานคร ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท:TH-662-433-7842

ส่วนของโรเล็กซ์

ขณะนำทางในส่วน Rolex ของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางตัวจะถูกควบคุมโดย Rolex SA ซึ่งใช้นโยบายคุกกี้ต่อไปนี้