บริษัท นำสว่าง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา ROLEX ที่ถูกแต่งตั้งโดย ROLEX SA GENEVA ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี ปัจจุบันมี ROLEX Boutique 2 แห่ง และ ร้านแว่นตา 1 แห่ง

ประวัตินำสว่าง

Vision

" มุ่งมั่นเป็นผู้จัดจำหน่าย นาฬิกา แว่นตา และเครื่องประดับ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกท่าน "

Mission

Impression

สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับลูกค้าทุกท่าน

quality

สรรหาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

services

ให้บริการที่ทันสมัยและครบรูปแบบแก่ลูกค้าทุกท่าน

นำสว่างปิ่นเกล้า

ประวัติโดยย่อ

นำสว่างพาณิชย์ ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดยนายห้างนำสว่าง เชียร กิจศรีโอภาส เพื่อจัดจำหน่าย นาฬิกา แว่นตา และเครื่องประดับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

ต่อมากิจการมีการขยายตัวขึ้น นำสว่างพาณิชย์จึงแปลงสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี พ.ศ. 2521 และ บริษัท นำสว่าง จำกัด ในปี พ.ศ. 2535

ติดต่อนำสว่าง